Стечајног поступка у Норвешкој

Поступак стечаја у Норвешкој је регулисан правни оквиркоји је усвојен у земљи у 1984 Процес се састоји у ширењу са повериоцима преостало имовину несолвентних предузећа Овај пренос је постављен у сарадњи између дужника и банке или другог правног лица. који има право на надокнаду из пословања нашли у немогућности плаћања. Изузетно је важно да се ослоните на помоћ стручњака кроз стечајни поступак у Норвешкој Наши стручњаци у регистрације компаније у Норвешкој ће моћи да вам помогне током вашег неликвидности. тако да можете да доведе у ред своју ситуацију са својим повериоцима.